Bóssalo neix amb l’objectiu d’acompanyar-nos amb bossa nova en les nits d’estiu. En aquesta sessió vam crear material per a poder fer la promoció inicial.

  • Laura Carreras a la veu
  • Juan José Rico a la percussió
  • Xavi Oro a la guitarra