Voltar pel món no és quelcom que es pugui fer sense tenir en compte les conseqüències que pot tenir. Les activitats en les que participen animals son molt freqüents en els llocs turístics. Per desgràcia, aquestes activitats no sempre tenen en compte el benestar dels seus protagonistes, capaços de sofrir i sentir com nosaltres.

Crec que és important que tinguem en compte les repercussions de les nostres accions. Si en determinats llocs turístics tenen animals en condicions menys que adequades o fent-los fer coses que poden suposar un estrés per a ells, és perquè aquestes activitats resulten atractives per alguns turistes o viatgers que no es plantegen que el “fer-se la foto” en aquella situació implica una vida miserable del seu protagonista.

Per aquest motiu, a partir d’ara veureu que a la web apareix el logo de FAADA, ja que el blog de La Mi voltant pel món vol fer un turisme responsable amb els animals.

turismoResponsable

Podeu consultar el compromís en el següent link:

http://turismo-responsable.com/es-s120-blogueros-de-viajes